O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je... Biharul-enwar: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio

O tahrifu (iskrivljenosti) Kur’ana u temeljnoj šiijskoj literaturi

Naziv poglavlja: Poglavlje o pisanju (pisanom sastavljanju) Kur’ana i da je to drugačije nego što je Allah objavio

Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-enwar, tom 89, str. 66 Knjiga o Kur’anu