Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-imame, 27/196. 57. Preneseno je od Sadika, od njegovog oca, od njegovog djeda, alejhimus-selam. Kaže: „Vladar vjernika je išao sa... Ko ne priznaje Alijin vilajet, džaba mu ibadet!

ako ne vjerujes u vilajet nevrijedi da ibadetis 1000

Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-imame, 27/196.

57. Preneseno je od Sadika, od njegovog oca, od njegovog djeda, alejhimus-selam. Kaže: „Vladar vjernika je išao sa Kanberom kroz Mesdžid Kufe, pa je vidio čovjeka kako klanja i Kanber je rekao: „Vladaru vjernika, nisam nikad vidio čovjeka koji ljepše klanja od ovoga!“ Vladar vjernika reče: „Kanbere, tako mi Allaha, čovjek koji čvrsto vjeruje u naš, ehli-bejtov, vilajet, bolji je od onoga koji hiljadu godina ibadeti. I kad bi čovjek hiljadu godina obožavao Allaha, Allah mu to neće primiti dok ne prizna vilajet naš, ehli-bejta, i kad bi hiljadu godina obožavao Allaha i došao sa djelima sedamdeset i dva vjerovjesnika, Allah mu to neće primiti dok ne prizna vilajet naš, ehli-bejta, i (ako ne prizna vilajet imama) bacit će ga Allah na nos u džehennemsku vatru.“