Musliman koji ne vjeruje u postojanje Alijinog vilajeta za šiije dvanaestoimamije je na stepenu obožavaoca kipova
“Poricatelj Alijinog, alejhis-selam, vilajeta je poput obožavaoca kipova.” Muhammed Bakir el-Medžlisi Biharul-envar, 24/124. Muessesetul-vefa, Bejrut. Pročitaj više
Mula el-Fali & Sveti Huse kalifornijski
Mula Bakir el-Fali o značenju naziva grada ‘San Jóse’! SHOW MORE Pročitaj više
Šiijski izvori prenose od Alije, radijallahu anhu, da je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, tokom bitke na Hajberu zabranio muta brak
Zejd ibn Ali od svojih predaka da je Alija, alejhimus-selam, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi tokom bitke na Hajberu zabranio je jedenje mesa domaćih magaraca i muta brak.” Šejhut-taife Ebu Džafer et-Tusi, Tehzibul-ahkam fi šerhil-Muknea liš-šejhil-Mufid, 7/251. Izdavač: Darul-adva, Bejrut. Pročitaj više