Ko ne priznaje Alijin vilajet, džaba mu ibadet!
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-imame, 27/196. 57. Preneseno je od Sadika, od njegovog oca, od njegovog djeda, alejhimus-selam. Kaže: „Vladar vjernika je išao sa Kanberom kroz Mesdžid Kufe, pa je vidio čovjeka kako klanja i Kanber je rekao: „Vladaru vjernika, nisam nikad vidio čovjeka koji ljepše klanja od ovoga!“... Pročitaj više
Šiijsko vjerovanje da niko osim šiija nije u vjeri islamu
  Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, El-Usul minel-Kafi, Kitabul Hudžedže, 1/223. Izdavač: Darul-Adva’, Bejrut „… i naše šiije su zapisane po svojim imenima i imenima svojih očeva. Allah je od nas i od njih uzeo čvrstu obavezu i oni će biti dovedeni gdje mi budemo dovedeni i uvedeni gdje mi budemo... Pročitaj više
Rijeke mogu vjernice i rijeke nevjernice kod šiija
Muhammed ibn Jakub el-Kulejni, Furu’ul-Kafi, Kitabul-ešribe. 6/391. Nekolicina naših ashaba od Ahmeda ibn Muhammeda od Abdullaha ibn Ibrahima el Meda’inija od Ebul-Hasana, alejhis-selam, da je rekao: „Dvije su rijeke vjernice, a dvije su nevjernice. Dvije vjernice su Eufrat i egipatski Nil, a dvije nevjernice su Tigris i rijeka Belh.“ Pročitaj više
Šiijski šejh Nedžaši posthumno piše knjige
Ahmed ibn Ali en-Nedžaši el-Kufi el-Essedi, Ridžalun-Nedžaši, str. 334. Za jednog šiijskog raviju, čuveni šejh en-Nedžaši, kojeg šiijska ulema smatra najvjerodostojnijim prvakom u nauci o prenosiocima hadisa, kaže: „Umro je, Allah mu se smilovao, u subotu, 16. Ramazana, 463. hidžretske godine i ukopan je u svojoj kući.“ To ne... Pročitaj više
Namaz prema kaburu, leđa prema Kabi
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, 100/135. „… a ako pripada nekom od imama, sallallahu alejhim, onda (će klanjati dva rekata) kod njegove glave. Dozvoljeno mu je da ta dva rekata klanja u mesdžidu na tom mjestu, a prenosi se da ima olakšicu da dva rekata klanja prema kaburu, čak i... Pročitaj više
Kako i zašto se dešava zemljotres?
„Kit koji nosi (planetu) Zemlju pomislio je kako on nosi Zemlju svojom snagom, pa mu je Allah Uzvišeni poslao kita manjeg od pedlja, a većeg od miša. Mali kit je ušao u njegovu nozdrvu i ovaj se stresao. Ostao je tako četrdeset dana, potom se Allah, azze ve dželle,... Pročitaj više
Jedenje blata sa Husejnovog kabura
Muhammed Bakir el-Medžlisi, Biharul-envar, Kitabul-mezar, 101/132. Ebu Abdullah, alejhis-selam, je kazao: „Zaista, blato Husejnovog, alejhis-selam, kabura je mubarek misk. Ko ga od naših šiija pojede, bit će mu lijek za svaku bolest, a ko ga pojede od naših neprijatelja, istopit će se kao što se topi salo.“ Pročitaj više
Status Ebu Hanife kod duodecimalnih šiija
  Niametullah el-Džezairi, El-Envaru-nu’manije, Zulmetun fi ahvalis-sufijjeti ven-nevasib, 2/307. „Preneseno je od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve alihi, da je znak nasibija da nekom drugom daju prednost nad Alijem… „Ovo značenje poduprto je time što su imami, alejhimus-selam, i njihovi bliski drugovi izraz nasibija upotrebljavali za Ebu Hanifu i njemu slične,... Pročitaj više
Kad šiije klanjaju džennazu sunijama, obavezni su ga proklinjati!
Šejh el-Mufid, el-Mukni’ah, str. 85. Izdavač: Darul-Mufid/taba’a-nešr-tevzi’ „Nikome od ehlil-imana (šiije imamije) nije dozvoljeno da ogasule onoga koji oponira istini u pogledu vela’a (fusnota 6: u drugoj verziji – „vilajeta“), niti da mu klanja (dženazu), osim ako ga nužda natjera u smislu tekijje, pa će ga ogasuliti kako se... Pročitaj više
Dozvoljenost ogovaranja sunija i njihov tekfir 2
Ebul-Kasim el-Musawi el-Hu’i, Misbahul-fekaheti fil-muamelat, Mukarir: el-Mirza Muhammed Ali et-Tevhidi, 2/11. Izdavač: Darul-Hadi, Bejrut, Liban. Štaviše, nema sumnje da su oni(sunije) kjafiri, jer je poricanje vilajeta i imama, makar i samo jednog od njih, kao i oslanjanje na hilafet nekog mimo njih, i na izmišljena vjerovanja poput džebra i slično,... Pročitaj više