Iako šiijsko misionarstvo u savremenom medijskom prostoru ulaže velike napore u prikrivanju i negiranju temeljnog dvanaesto-imamijskog ubjeđenja o neautentičnosti Časnog Kur’ana, snimak koji slijedi... Ashabi odbili pravi Kur’an kojeg će donijeti šiijski Mehdi

Iako šiijsko misionarstvo u savremenom medijskom prostoru ulaže velike napore u prikrivanju i negiranju temeljnog dvanaesto-imamijskog ubjeđenja o neautentičnosti Časnog Kur’ana, snimak koji slijedi pokazuje da takva krivovjerna ubjeđenja nažalost nisu napuštena. Šta više, kao takva, propagiraju se kroz hutbe  sa najutjecajnijeg šiijskog minbera u Kerbeli, a koja se dalje u svijet emituju putem šiijskih satelitskih TV kanala poput al-Anwar TV.