…detaljno pojašnjenje harama nije nam stiglo, ni vanjštinom ni nutrinom, ni u Kur’anu ni u sunnetu, a u tevatur-predajama (brojnim predajama u koje nema... Amilijeve opservacije o Kur’anu

fevaid tusije - o kur'anu (1)

…detaljno pojašnjenje harama nije nam stiglo, ni vanjštinom ni nutrinom, ni u Kur’anu ni u sunnetu, a u tevatur-predajama (brojnim predajama u koje nema sumnje) navodi se da niko osim imama nije sakupio kompletan Kur’an, i onaj ko tvrdi da ga je kompletnog sakupio je lažov. U vjerodostojnom tekstu se navodi da je Kur’an koji je objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve alihi, sadržavao 17.000 ajeta, a trenutno imamo oko jedne trećine mjereći brojčano.

A moguće je da su ti ajeti duži od postojećih ajeta tako da postojeći čini tek desetinu (ukupnog kur’anskog sadržaja) ili manje od toga. Tevatru tekst govori o tome da će Mehdi, alejhis-selam, kad izađe, izvaditi kompletni Kur’an, pa će većina ljudi pobjeći od njega i samo će ga malobrojni prihvatiti.

Pa kako se onda može reći da su nam svi harami objašnjeni u postojećem Kur’anu, pa da time bude moguće tvrditi da je dozvoljeno sve što u njemu nije (oharamljeno). To može biti samo po metodi el-amme (sunija)…

El-Amili, El-Fevaidut-Tusijje, str. 483.