Ebu Ishak el-Huzai od svog oca da je rekao: “Došao sam sa Ebu Abdullahom (Džafer Sadik), alejhis-selam, u posjetu kod nekog njegovog bolesnog štićenika... Allahovo ime “Ah”

ah - Allahovo ime

Ebu Ishak el-Huzai od svog oca da je rekao: “Došao sam sa Ebu Abdullahom (Džafer Sadik), alejhis-selam, u posjetu kod nekog njegovog bolesnog štićenika koji je mnogo govorio ‘ah, ah’, pa sam mu rekao: “Podsjećam te na tvog Gospodara – da od njega tražiš izbavljenje.”, pa je Ebu Abdullah, alejhis-selam, rekao: “Zaista je Ah jedno od imena Uzvišenog Allaha, pa ko kaže ‘Ah’ time moli Allaha Uzvišenog za izbavljenje.”

Es-Saduk, Meanil-ahbar, str. 354. Mektebetus-Saduk.