Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je.... Allah stvorio zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu!

Allah tebareke we te ‘ala, stvorio je zemlju Kerbele 24.000 godina prije nego što je stvorio Kabu, te je učinio svetom i blagoslovio je. I nije prestala biti blagoslovljena i sveta između drugih Allahovih stvorenja, i neće to prestati da bude, sve dok je Allah ne učini najboljom zemljom u Džennetu, i najboljim mjestom i prebivalištem u kojem će Allah smjestiti svoje štićenike.

Knjiga: Kamilus-Zijarat Poglavlje: Osamdeset osam, str. 280.

Ebul-Gasem Džafer ibn Muhammad ibn Džafer ibn Musab Kulavejh Kummi Bagdadi