Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, bio je u Fatiminoj, alejhas-selam, kući i držao Husejna u krilu. Najedanput je zaplakao i učinio sedždu. Potom... Allah se pojavio u Fatiminoj kući i stavio Svoju ruku na Husejnovo čelo

allah se pojavio u fatiminoj kuci i pomilovao Husejan

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi, bio je u Fatiminoj, alejhas-selam, kući i držao Husejna u krilu. Najedanput je zaplakao i učinio sedždu. Potom je kazao: “O Fatima, O kćeri Muhamedova! Zaista mi se Visoki i Uzvišeni pokazao u tvojoj kući u ovom momentu, u najljepšem liku i izgledu, i rekao mi je: “O Muhamede, voliš li Husejna?” Odgovorio sam: “Da. On je radost mojih očiju, moj bosiljak, plod moga srca i koža između mojih očiju.” Pa mi je rekao: “O Muhammede – i stavio je(Allah) Svoju ruku na Husejnovu glavu – blagoslovljeno je ovo novorođenče. Nad njim su Moji bereketi, Moji blagoslovi, Moja milost i zadovoljstvo Moje. A Moje prokletstvo, Moja srdžba, Moja kazna, poniženje od Mene i Moja osveta su nad onim koji ga ubije, koji ga zmrzi, koji mu je neprijatelj i koji se sa njim sukobi. Zaista je on Sejjihuš- šuheda (prvak šehida) od prvih i posljednjih.””

Ebul Kasim Džafer ibn Muhammed ibn Musa

Kamiluz-zijarat, str. 142.