“O Alija, Uzvišeni Allah rekao mi je: ‘O Muhammede, sa svim vjero- vjesnicima Aliju sam slao tajno, a sa tobom javno.” U drugom hadisu... Alija, radijallahu anhu, poslan sa svim poslanicima i vjerovjesnicima

“O Alija, Uzvišeni Allah rekao mi je: ‘O Muhammede, sa svim vjero- vjesnicima Aliju sam slao tajno, a sa tobom javno.” U drugom hadisu iz Pečata vjerovjesnika i poslanika navodi se: “Nije bilo poslanika a da Alija s njim nije poslan tajno, a sa mnom je poslan javno.” A u drugom hadisu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we alihi, rekao je: “Sa svim poslanicima Alija je poslan tajno, a sa mnom javno.”

Autor: Muhammed Fadl el-Mesudi, Knjiga: Esrarur alevijat, str. 183.