Rekao je Sadik, alejhis-selam: ” Kaže Uzvišeni: „Allah se ne ustručava da za primjer navede komarca ili nešto iznad njega.“ es-Sadik kaže: Rekao mi... Alija komarac, Poslanik ono što je iznad njega

wylsh207 (1)

Rekao je Sadik, alejhis-selam: ” Kaže Uzvišeni: „Allah se ne ustručava da za primjer navede komarca ili nešto iznad njega.“ es-Sadik kaže: Rekao mi je moj otac da je čuo od en-Nudr-a ibn Suvejda od el-Kasima ibn Sulejmana od Mu’ula ibn Hanisa od imama ebu Abdullaha, alejhis-selam.

“Ovim primjerom Uzvišeni Allah aludira na imama pravovjernih, Aliju, alejhis-selam, a to što je iznad njega je Poslanik, alejhis-selam. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog „Oni koji vjeruju – ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova.“

Ebu el-Hasan Ali ibn Ibrahim el-Kummi Tafsiril-Qummi, 1/48., Beirut, Libanon.