Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a... Alija ibn ebi Talib kod duodecimalnih šiija – Vlasnik Dženneta i Vatre

Rekao je ebu Abdullah (Džafer es-Sadik), alejhis-selam: “Na Sudnjem danu biće postavljen minber kojeg će sva stvorenja vidjeti. Na njemu će stajati čovjek, a sa njegove desne strane će biti melek, i sa njegove lijeve strane će biti melek, koji će stojati sa njim.

A onda će onaj sa njegove desne strane najaviti: “O skupino stvorenja, ovo je Alija ibn ebi Talib, vlasnik Dženneta, u kojeg će uvesti koga god on hoće.”

A onda će melek sa lijeve strane najaviti: ”O skupino stvorenja, ovo je Alija ibn ebi Talib, vlasnik Džehennema, u njega će uvesti koga god on hoće.”

Ebu Džafer Muhammed ibn Ali ibn Babawejh el-Kummi (Šejh es-Saduk), Ileluš-šera’i, str. 196