…od Zejda ibn Wehba, od Abdullaha ibn Mesuda, koji je kazao: Otišao sam do Fatime, salavatullahu alejha, i rekao joj: “Gdje ti je suprug?”... Alija, alejhis-selam; Sudija melecima

…od Zejda ibn Wehba, od Abdullaha ibn Mesuda, koji je kazao: Otišao sam do Fatime, salavatullahu alejha, i rekao joj: “Gdje ti je suprug?” Odgovorila je: “Džibril, alejhis-selam, ga je odveo do nebesa.” Upitao sam: “Zbog čega?”. Kazala je: “Grupa meleka se raspravljala o nečem, pa su tražili da im presudi sudija od insana. Pa im je Allah Uzvišeni naredio da oni biraju. Pa su izabrali Aliju ibn ebi Taliba, alejhis-selam.”(1) (1. el-Ihtisas str. 213 i Medintul-meadžiz str. 11)

Musned Fatima ez-Zehra, str. 296. Autor: Sejjid Husejn Šejhulislami Tuvejsirkani