Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene... Ali ibn Husejn (Zejnul-abidin) – obraćanje šiijama Kufe nakon Kerbele

samozvane-siije-ehli-bejta-prvo

Huzejm ibn Šurejk el-Esedi je rekao: „Kad je Ali ibnul-Husejn, Zejnul-abidin došao sa ženama iz Kerbele, a bio je bolestan, okupile su se žene iz Kufe pocijepane odjeće u predjelu prsa, s njima su bili i muškarci, i svi su plakali, pa je Zejnul-abidin, alejhis-selam, tihim glasom, jer ga je iscrpila bolest, kazao: „Ovi nas oplakuju, a ko nas je ubio do oni?!“

Šejh Tabersi, el-Ihtidžadž 2/25, Menšuratuš-šerifir-rida,

1380 h. 1. izdanje, štamparija “Šerijat”