Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum,bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?! 28.... Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum, bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?!

sijske predaje da nazivanje djece po imenima halifa

Ako su Ebu Bekr, Omer i Aiša, radijallahu anhum,bili neprijatelji ehli-bejta, zašto su ehli-bejt svojoj djeci nadjevali njihova imena čineći time ružno djelo?!

28. Poglavlje o pokuđenosti nadjevanja imena Sudac, Premudri, Halid, Malik, Haris, Jasin, Dirar, Murra, Harb, Zalim, Daris, i imena neprijatelja imama (a.s.)

(27402) 4 – Već je navođen hadis od Džabira od Ebu Džafera, alejhis-selam, da je kazao: “Kad šejtan čuje nekoga da doziva ime nekog našeg neprijatelja aktivira se (radostan) i uzoholi.”

El-Hurr el-Amili, Tefsilu Vesailiš-ši‘a, 21/398.