“Deveti dan: veličanstveni dan. To je Idul-bakr – praznik probadanja. Objašnjenje o njemu navedeno je detaljno na odgovarajućim mjestima. Preneseno je da će... 9. Rebiul-evvel – Praznik ubistva Omera ibnul-Hattaba, radijallahu anhu

D-2a

 

“Deveti dan: veličanstveni dan. To je Idul-bakr – praznik probadanja. Objašnjenje o njemu navedeno je detaljno na odgovarajućim mjestima. Preneseno je da će onome ko na ovaj dan nešto udijeli biti oprošteni grijesi. Rečeno je da je na ovaj dan lijepo nahraniti braću mumine i obradovati ih, izdašno utrošiti za opskrbu porodice, odijevanje lijepe odjeće, zahvaljivanje Allahu i ibadet Njemu. To je dan otklanjanja briga i tuge. To je veoma plemenit dan.

Šejh Abbas el-Kummi, Mefatihul-džennat (ve jelihi El-Bakijatus-salihat), str. 402. Prijevod na arapski: Sejjid Muhammed Rida en-Nuri en-Nedžefi.

Izdavač: Mektebetul-fekih, Kuvajt, es-Salimija.